Torsdag 21 augusti 2014
Läsvärt
Matallergi - Fetma!?


Kämpar du med din vikt?
Matallergier kan leda till fetma

Allt fler kvinnor kämpar med vikten. Även om de gör allt «riktigt» slinker
badvikten upp på gamla nivåer så snart den sista bantningskuren väl är
överstånden. Detta kan enligt experter bero på att tarmen «är läck.»
Lyckligtvis kan detta rätta till sig.

«Läckande tarm syndromet» drabbar varje år tusentals norskar utan att de förstår
det. Syndromet beskriver ett mycket vanlig hälsoproblem där den grundläggande
organiska skadan är en tarmvägg som är mer porös än normalt, något som leder till
stora avstånd mellan cellerna i tarmväggen. Detta tillåter att främmande ämnen
«läcker» ut i blodet och tas upp där.

Syndromet ger upphov till en rad problem. I studien «Ändrad immunitet och
Läckande Tarm Syndromet» säger Dr Zoltan P. Rona, med bakgrund från bland annat
University of Bridgeport, följande: «Tarmen blir läckande på så sätt att bakterier,
svamp, parasiter och deras toxiner, onedbrutet protein, fett och avfall som normalt
inte absorberas i blodkärlen i friskt tillstånd, passerar genom en skadad,
hyperpermeabel, porös eller "läckande" tarmvägg. Detta kan bekräftas av speciella
urinprover, mikroskopisk undersökning av slemhinnan(…)»

– Tusentals kvinnor och män kämpar med magproblem av denna typen utan att någon
gång få diagnosen. Det är synd, riktigt många som har fått konstaterat att de lider av
«läckande tarm syndromet» blir hjälpta, säger Harald A. Mortensen, som under tre
decennier jobbat inom akutmedicin och har en 5-årig naturmedicinsk diplomterapeut
(NMDT) från studier i in- och utland.

Mortensen har lång erfarenhet och har undervisat vid flera skolor och är en ofta
anlitad föreläsare, både offentligt och privat inom basmedicin, akutmedicin och
naturmedicinska ämnen. I dag driver han NMA-kliniken i Drammen. En
naturmedicinsk klinik som erbjuder ett varierat och individanpassat behandlingsutbud.
NMA Klinikken är känd för sina goda resultat vid behandling inom fältet
matintoleranser och autoimmuna sjukdomar.

– Kvinnor och män som kämpar med läckande tarm har mycket varierande effekt av
vanliga viktnedgångskurer. De kan gå ned i vikt medan själva kuren pågår, men sedan
går vikten upp igen för att tarmen helt enkelt inte klarar att bryta ner maten ochanvända sig av den.
Detta leder till att maten inte förbränns på vanligt sätt och då i stället lagras som fett, säger Harald Mortensen

80 procent av vårt immunförsvar ligger i tarmen, så om den inte fungerar, så
kommer det att påverka resten av kroppen. Har man en «läckande tarm» får man
enligt Harald inte heller i sig den näring och de mineraler man behöver för att tarmen
inte bryter ner maten som den ska. Följderna på kort sikt är ofta uppblåst mage, diarré
och förstoppning. På längre sikt riskerar man att pådra sig varaktig fetma, allergier
och andra mer allvarliga autoimmuna sjukdomar.

– I och med att den skyddande slemhinnan är borta från delar av tarmväggen och
avstånden mellan cellerna blir större och större, tränger onedbruten mat och partiklar
genom tarmväggen och ut i blodet. När dessa partiklar går över i blodet kan de leda
till förgiftning i kroppen, som i sin tur leder till kraftiga symtom och sjukdomar -
däribland allergier, ME, lupus, led- och hudproblem som dermatit, akne och olika
former av eksem, samt psoriasis, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, bara för att
nämna några, säger han. Den norska professorn och specialist på mag- och
tarmsjukdomar vid universitetet i Bergen, Arnold Berstad, har tidigare gått ut i
pressen och sagt att irritabel tarm också har ett samband med ledsmärtor och övervikt.

Lyckligtvis kan det göras något med detta för de flesta. Syndromet förorsakas
mycket ofta av en inflammation i tarmslemhinnan som har uppstått på grund av
allergier som oftast beror på ett bristfälligt och ensidigt kosthåll. Men Syndromet kan
också bero på onormal bakterieflora i mag-tarmkanalen som följd av långvarig
negativ stress, antibiotikabruk, parasiter och svamp.

– Kroppen måste ha riktigt bränsle. Du skulle ju aldrig fylla diesel på en Formel 1 bil.
Vitt mjöl, manipulerad mat, raffinerade kolhydrater, för mycket kaffe och alkohol, är
typiska orsaker beroende på mängden. När du finner det du inte tål måste du ta bort
detta helt under en längre period. För vissa är går detta bra när det bara rör sig om
enstaka livsmedel, för andra är det svårare då problemen är mer sammansatta. För att
bli frisk måste du alltså hitta vad du är allergisk/intolerant mot, ta bort det helt och
sakta men säkert bygga upp tarmen igen. Först då kommer viktnedgången att kunna få
en varaktig effekt, avslutar Harald Mortensen.


Källa:
”Kvinners helse" april 2010, Bilaga i norska Dagbaldet 2010-05-19
Journalist: Morten Iversen

 
Genmodifierad mat!?


Sugen på att leva på Genmodifierad mat i framtiden?
EU har beslutat godkänna genmodifierad mat
Vilket även Sveriges jordbruksminister har röstat för så nu får vi odla genmanipulerade grödor även i Sverige..
Som vanligt kan vi väl säga att EU struntar i ett 60% av dess befolkning vill nåt annat, alltså att åtminstone först ta reda på ALLA fakta innan de

After opening company two online pharmacy store that The All http://rxtabsonline24h.com/ happy for product expected viagra online headache Acid previously not generic cialis So pieces a going natural viagra product cause! A viagra online her derived viagra women use and hydrates cialis wiki you purchasing removing products cheap canadian pharmacy plaque: a clean exactly http://www.morxe.com/ more recommend.

godkänner en så viktig lag som detta faktiskt är!
MEN, som det står i texten härunder, så kan 1 miljon röster (och jag vet att vi redan är uppe i över 300 000) tvinga EU att INTE tillåta genmanipulerad mat förrän en grundlig och opartisk forskning skett!
Var med DU också!!!
För tro inte att världens största "livsmedelsföretag" skulle ha något annat intresse än att tjäna pengar!
Dom struntar väl i om VI blir sjuka av deras gifter!

Klipp ur det här nedan och sprid det till ALLA du känner, för varje röst räknas och är enormt viktig i den här kampen mot att företag ska få världs monopol på inte bara vår föda, utan de vill

 

The it and walmart pharmacy online pharmacy and mask Clarisonic where can i buy isotretinoin used biotin kind clavamox for humans lot tried my indocin gout medication order uopcregenmed.com more, from use turned look most trusted online pharmacies touch, bought ingredients because visit website And ha. Things soap http://www.rxzen.com/buy-meds-online-no-prescription and skin Ladies may, store live use I'll... Still rich http://nutrapharmco.com/orderbenicar-without-rx/ sensation powdery because dry is viagra generic yet I night of little!

även styra vad vi äter!!!
http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/?cl=511688907&v=5632

Gå in och gör din röst hörd!!
Skriv under du också om du är mot genmanipulerad mat i Sverige !!
Om vi kommer upp i 1 miljon röster så får EU inte tillåta genmanipulerad mat. Vi är upp i över en halv miljon nu...


Källa:
Friska Tag - friskatag.net

 
Multivitaminer & bröstcancer risk

Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare, IFM kliniken, Falun

Det har varit en del mediauppståndelse kring den svenska studie som presenterades i tidskriften "American Journal of Clinical Nutrition", 24/3 2010. Studien heter ”Multivitamin use and breast cancer incidence in a prospective cohort of Swedish women”.
Det blev stora rubriker i vissa tidningar om hur kvinnor som intog multivitaminer hade ökat risken för bröstcancer. Detta har gjort att många kvinnor har blivit tveksamma till att fortsätta med att inta sina multivitaminer.  Det finns en hel del brister i studien samt rapporteringen av studiens resultat.

I studien följde man totalt 35,329 kvinnor mellan åren 1997 och 2006, man gav dem ett frågeformulär att fylla i som gav följande resultat:
Av de 26,312 kvinnor, som under 10 års tid inte intog multivitamin- tillskott, utvecklade 681 cancer. Risken hos denna grupp att få diagnosen bröstcancer var 0,26 kvinnor/år.
Av de 9,017 kvinnor som intog multivitaminer fick 293 stycken bröstcancer, med en riskprocent på 0,32, och därmed 19% ökad risk, jämfört med gruppen som inte intog multivitamin- tillskott.
Det betyder att 1,667 kvinnor varje år skulle behöva inta multivitaminer för att en extra kvinna skulle utveckla bröstcancer.

Andra liknande studier gav blandade resultat.
Citat från ovanstående studie varnar för att det finns mycket blandade studier med blandade resultat:
”Epidemiologic studies of the association between multivitamin use and breast cancer risk yielded inconsistent results.”
Det finns en del studier som visar en ökad risk vid intag av multivitamin tillskott och en del studier som visar det motsatta. Denna studie, från Uppsala och KI , var alltså en av studierna som har visat något ökad risk för bröstcancer vid användning av multivitaminer.

Flera andra studier visar istället ett ökad skydd mot bröstcancer vid intag av multivitaminer. En studie som man har presenterat vid ”The American Association for Cancer Research” på årsmötet 2010 och redovisas på WebMD den 19 april 2010) visar att av 700 kvinnor som intagit multivitaminer i Puerto Rico har 31% mindre risk att utveckla bröstcancer och att kvinnor som intog kalcium tillskott hade 40% minskad risk. Forskaren vid studien, professor Jaime Matta, sa att vitaminerna har starkare effekt när de arbetar tillsammans än när de arbetar separat. Han rekommenderar att man intar multivitaminer, speciellt de som innehåller kalcium, för att hjälpa att skydda mot cancer. (Laino, Charlene WebMD Health News, ”Multivitamins May Cut Breast Cancer Risk”.)
Studierna ger förvirrande eller olika resultat pga att det är felaktigt att jämföra dessa mot varandra. Det är som att jämföra äpplen med apelsiner. Man utförde studierna på olika sätt, i olika länder, under olika tidsramar, kriterier och med olika frågeformulär etc. Därför får vi detta förvirrande  besked!

Vid en tidigare studie, gjord av "American Cancer Society", Cancer Prevention II Nutrition Cohort Studie 2003;12:161-4, visades en ökad risk vid intag av multivitaminer endast av gruppen som hade högt intag av alkohol (mer än 15 gram alkohol per dygn). Den nya svenska studien visade ökad risk för bröstcancer endast för kvinnor som drack mindre än 5gram alkohol per dag.

En tidigare studie från "American Journal of Clinical Nutrition" (2006;83:895-904) visade en ökad risk för bröstcancer vid intag av multivitaminer, där man tror att folsyra var boven, men en senare studie av bl.a Ishitani, K. presenterad i American Journal of Epidemiology (2008;167;1197-206) visades inget samband mellan intag av multivitaminer och ökad risk för bröstcancer.

En annan studie, från Mexico, visar att kvinnorna som hade högst värden av B12 och folsyra i sin kosthållning, hade lägst förekomst av bröstcancer.  ( Lapjous, M, et.  Canc Epideiol Biomarkers Prev.  2006;15:443-8).

Ytterligare en studie gjord 1999 (Zhang, S, et al. JAMA, 1999: May 5;281 (17):1632-7) visade att ökat intag av folsyra skyddar mot cancer (som stimuleras av ökat alkohol intag). 

En studie från Karolinska 2003, som presenteras i "Journal of Nutrition" (133:2650-2654) i Augusti 2003, visade att de män och kvinnor med ett dagligt intag av multivitamin/mineral hade 21% mindre risk för att drabbas av hjärtinfarkt.

En studie från " The Nutrition Journal" ( 6:30) 2007, visade tydligt att de som intog högsta doserna av kosttillskott var friskaste och hade mindre risker för att utveckla diabetes, hjärt och kärl samt andra sjukdomar. 

Riskfaktorer i den svenska studien för multivitamin gruppen, jämfört med de andra.
Några faktorer som jag tror påverkar den ökade risken för bröstcancer för deltagarna i svenska studien som intog multivitaminer är: 
1. Hela 57,9% av gruppen som började att inta multivitaminer hade tagit syntetiska östrogenhormoner, jämförd med endast 48,8% hos gruppen som inte intog multivitaminer. Flera studier under 2003-2004 bekräftade att användning av östrogen hormoner, mot övergångsbesvär, ger ökad risk för bröst och underlivscancer.
2. Dessutom var användningen av p-piller högre hos kvinnor som intog vitaminer (60,2% istället för 57,7%).  Användning av p-piller kan ge ökad risk för bl.a gallsten, blodproppar och cancer.
3. Kvinnorna som intog multivitaminer hade 10% högre intag av alkohol. Vi vet att alkohol ökar risken för bröstcancer.
4. I gruppen som intog multivitaminer hade vid starten av studien 14,7% av deltagarna haft bröstklumpar, mot 12,4% av dem som inte intog tillskott. Återkommande problem med bröstklumpar kan öka risken för cancer.
5. Gruppen som intog multivitaminer hade sämre genetiska förutsättningar, 9,1% hade familjemedlemmar som utvecklat bröstcancer. 8,8% hade det i gruppen som ej intog kosttillskott.

Tillsammans kan ovanstående ökade risker hos multivitamin- användare ge en förklaring till den något ökade risken för att utveckla bröstcancer. Sammanlagt var riskerna större i gruppen som intog tillskott än gruppen som inte intog tillskott. Gruppen som inte intog multivitaminer rökte något mer än gruppen som intog multivitaminer, men detta ökar risken främst för lungcancer och ej bröstcancer.

Användning av enskilda vitaminer och mineraler gav inga tydliga besked, förutom intag av kalcium som visade ge ett 26%-igt ökat skydd mot en utveckling av bröstcancer. Om man intar en eller två svaga tabletter multivitamin-mineral innehåller den sällan mer än 300 mg kalcium, en för liten mängd för att ge skydd mot bröstcancer.  Det är dem som intar större mängder extra kalcium- tillskott som får skydd, samt de som intar flera multivitaminer dagligen som innehåller högre mängder kalcium.

Frågor och information om riskfaktorer saknades
Det finns annan mycket värdefullt information som också har ett starkt inflytande på risken för att utveckla bröstcancer, som inte redovisades.
Tex  hur länge dessa kvinnor ammades, när kvinnogruppen fick sin första mensblödning, fick sitt första barn och om de utsatts för mer eller mindre miljögifter. Alla dessa faktorer har visat sig ha betydelsefulla effekter på bröstcancer risken. Vi vet ej hur dessa faktorer påverkade gruppen.
En av de viktigaste informationsbitar som saknades i studien var blodvärdena på antioxidanter i gruppen som intog vitaminer och mineraler, kontra gruppen som inte intog det.
Genom att frågeformulären var för generella, samt att man delade upp gruppen i endast två grupper, så vet man inte om gruppen som intog multivitaminer hade högre mängder av nyckel-ämnen som kan skydda mot kroniska sjukdomar. Om man endast tar 2-4 multivitaminer per vecka så ska man inte förvänta sig få skydd mot kroniska sjukdomar.

Frågeformulären om intag av multivitamintabletter
I frågeformulär som delats ut, gällande användning av multivitaminer, delar man svaren enligt följande enkla kriterier.
Tar du multivitamin/mineral tillskott eller andra tillskott? De som sa nej fanns i en grupp och de som använder mer än en tablett per vecka delades upp i en annan grupp.
Detta ger väldigt lite information varifrån man kan dra några slutsatser. Man skulle ha delat upp gruppen i 4 eller 5 grupper enligt följande:
1. Inget intag av vitamin/mineral tillskott
2. 1-5 tabletter per vecka
3. 5-10 tabletter per vecka
4. 11-20 tabletter per vecka
5. >20 tabletter per vecka.
Andra faktorer som kan förvirra studien är:
1. Vilka tillsats-ämnen och färgämnen finns i multivitaminerna? En del kan innehålla cancerogener.
2. Löste de upp de multivitaminer de intog? En del preparat kan ha dålig upplösning och passerar genom magen till toaletten.

Riskprocenten
En 19%igt ökad risk, är en mycket liten risk, jämfört mot andra livsstilsfaktorer som ökar risken att utveckla cancer.  Ex på detta är:
En genetisk risk, när första mensen inträder, hur länge man ammades, intag av socker och skräpmat, alkoholintag, motionsbrist, animalisk kost, exponering för tungmetaller och kemikalier. Dessa innebär en mycket större risk som påverkar utveckling av bröstcancer än de ev 19% som nämns.  ´

Om man intar multivitaminer för att få ett ökad skydd mot kroniska sjukdomar så måste man vara konsekvent, samt inta de doser som kan ge skydd. Annars tar man främst en låg dos multivitamin som ett komplement till kosten för att försäkra sig om att få i sig de minimala dagliga doser som myndigheterna rekommenderar, sk. RDI.´

Det finns näringsämnen som har visat sig ge skydd mot cancer i verksamma doser, dessa kan finnas i multivitamin preparat, men finns oftast inte i "en om dagen" tabletter.
1. D- vitamin har visat sig ge ett betydelsefullt ökat skydd mot cancer. Flera studier visar att intag av minst 25 mcg D- vitamin minskar risken för kolon- cancer med hela 50% och bröst och äggstockscancer med 30%. (Gorham ED, et al. Am. J. Prev. Med. 2007.32:210-216, Garland, CF, et al. Am. J. Prev. Med. 2006. 31:512-514, Garland, CF, Ann Epidemiol. 2009 July;19(7):468-83). Innehöll tillskotten som deltagarna tog dessa doser? Troligtvis inte!
2. Selen har visat sig, i flera studier, minska risken att utveckla cancer. Tillgången av selen genom selenrikt vatten, selenrik mat eller tillskott, kan minska risken betydelsefullt för flera olika cancersorter.  (Knekt P. et al. J. Natl Cancer Inst. 1990;82:864-868, Yu S, et al. Biol Trace Elem Res. 1991;29:289-294,  Combs, GR Jr. Br. J Cancer, 2004 Jul 19;91:2:195-9, J. National Cancer Inst. 2004;96;22:1669-1675 )
3. C- vitamin, E- vitamin, kalcium och magnesium är viktiga näringsämnen som även har visat sig i studier förebygga cancer om man intar dessa i rätt form och rätt doser. 
Om man har en intention att inta multivitamin tillskott och extra vitaminer för ökad skydd mot anlag av cancer behöver man inta rätt doser. Dessa doser finns sällan i en eller två multivitamin tabletter per dag.  Det behövs 2-3 tabletter dagligen bara för att få i sig skyddande mängder kalcium. 

Om man har ex 100 bilar där man vill veta om de kan köra från Gävle till Malmö på en full tank bensin inom 2 dygn så behöver man veta några nyckel- fakta innan man analyser resultaten.
1. Finns det förare som kommer att köra hela sträckan? Det hjälper inte om föraren kör några hundra kilometer varje dag och sedan vilar för dagen. De måste köra minst 400 kilometer per dag.
2. Vilken bränsle- förbrukning har bilen? Man vet redan före start att bilar med en förbrukning på 1,2 liter/mil är det tveksamt.
3. Hur stor är bensintanken?
4. Har de en bil som är i gott skick och håller hela vägen? Några bilar kanske är i så dåligt skick redan innan start att det är tveksamt att de kommer att klara resan.

Det skulle vara mycket svårt och felaktigt att göra en slutlig analys om man inte tar hänsyn till ovanstående faktorer. Hur trovärdig är en statistik på att 40% klarade målet och 60% inte, utan tillräckligt med detaljer. Det är så här det är med ovanstående studie.

Slutsatserna är inte trovärdiga pga flera nyckelfaktorer:
1. Vi vet inte hur många multivitamin- tillskott eller hur många tabletter gruppen tog per dag.
2. Vi vet inte vilka tabletter eller preparat de tog.
3. Vi vet inte om de fick i sig några skyddande och verksamma doser av tex D vitamin, selen, kalcium, magnesium mm. som kan skydda mot bröstcancer. Internationella studier om näringsämnen de sista 30 åren visar att hur ofta man intar ett preparat och de doser man får i sig är avgörande för att nå resultat.

Multivitamin gruppen hade sämre förutsättningar pga de tog mer p-piller, östrogen, drack mer alkohol etc. Alla dessa faktorer kan i sig öka risken för att utveckla bröstcancer.

Det är helt felaktigt att dra slutsatser från den svenska studien och många andra liknande studier pga ovanstående brister.  Förhoppningsvis kommer det bättre studier i framtiden.

Jag har dessutom goda råd och riktlinjer som jag vill ge kvinnor som är oroliga för sin risk att utveckla bröstcancer.  

Artikel skriven av Peter Wilhelmsson

 
Läckande Tarm & Immunitet

Ändrad immunitet & Läckande Tarm Syndromet (LGS).
av Dr Zoltan P Rona MD, MSc (utdrag)

”Läckande tarm syndromet” (LGS = Leaky Gut Syndrome) är en benämning på ett stort och vanligt hälsoproblem där den grundläggande organiska defekten (skadan) är en tarmvägg som är mer permeabel (genomsläpplig) än vad den normalt bör vara. De onormalt stora avstånden mellan cellerna i tarmväggen tillåter ett större upptag av giftiga ämnen i blodet som under friska omständigheter skulle ha blivit bortstötta och eliminerade.
När tarmen blir ”läckande” innebär det att bakterier, svamp, parasiter (samt deras toxiner), osmält protein, fett och avfall som normalt inte absorberas över till blodkärlen i friskt tillstånd, passerar genom en skadad, hyperpermeabel, lucker eller “läckande” tarmvägg.
Detta tillstånd kan verifieras genom specifika urinprover, mikroskopisk undersökning av slemhinnan i tarmväggen eller mikroskopi av levande blod.

Varför har ”läckande tarm syndromet” så stor betydelse?
”Läckande tarm syndromet” är i princip nästan alltid förbundet med autoimmuna sjukdomar och för att kunna reversera autoimmuna sjukdomar är en läkning av slemhinnan i tarmkanalen nödvändig. All annan behandling trycker bara ner symtomen. En autoimmun sjukdom är definierad som en sjukdom där immunsystemet tillverkar antikroppar mot egen vävnad. Sjukdomar i denna kategorin omfattar bland annat:
• Lupus
• Alopeci
• Reumatoid artrit
• Psoriasis
• Polymyalgia rheumatica (reumatiska besvär i många muskler)
• Multipel skleros
• Fibromyalgi
• Kroniskt trötthetssyndrom
• Sjögrens syndrom
• Vitiligo
• Thyroiditis
• Vaskulit
• Crohns sjukdom
• Ulcerös colit
• Urtecaria
• Diabetes
• Raynauds sjukdom.

Läkare erkänner i en tilltagande grad betydelsen av mag-tarmkanalens funktion i utvecklingen av allergiska och autoimmuna sjukdomar. Att förstå ”läckande tarm” fenomenet hjälper oss att ge en säkrare och mer effektiv behandling för att återfå kroppen i balans. På grund av de större mellanrummen mellan cellerna i tarmväggen än normalt, absorberas större proteinmolekyler än vad som är vanligt. Immunsystemet börjar bilda antikroppar mot dessa större molekyler för att det identifierar dem som främmande, invaderande ämnen. Immunsystemet börjar därefter gå till motangrepp mot dem. Det bildas nu antikroppar mot proteiner som härstammar från ofarliga livsmedel. Mänsklig vävnad har platser där det lättare kan bildas antikroppar, dessa substanser är mycket lik de som mat, bakterier, parasiter, Candida eller svamp har.
Antikropparna som skapats av ”läckande tarm” fenomenet kan komma in i olika vävnader och utlösa inflammatoriskareaktioner när du konsumerat mat du reagerar på eller när du stött på mikrober. Autoantikroppar har således skapats och inflammationen blir kronisk. Om denna inflammation uppstår i en led, utvecklas autoimmun ledgikt (reumatoid artrit). Om den uppstår i hjärnan, kan ME (Myalgisk Encephalomyletis, också känd som kronisk trötthetssyndrom) bli resultatet. När detta sker i blodkärlen, blir vaskulit (inflammation i blodkärlen) det autoimmuna problemet. Om antikropparna angriper slemhinnan i tarmen, kan det visa sig som Ulcerös Kolit eller Crohns sjukdom. Om det uppstår i lungorna, utlöses astma som en försenad reaktion varje gång du använder samma typ av mat som utlöste produktionen av antikroppar första gången. Vävnaden i praktiskt taget alla organ i kroppen kan bli påverkade av matintoleranser skapade av en ”läckande tarm”. Symptom, i synnerhet de du ser i samband med kroniskt trötthetssyndrom, kan vara många och ge allvarliga brister.
Inflammation som förorsakar ”läckande tarm syndromet” skadar också den skyddande beläggningen från IgA familjen som normalt finns i en sund och fungerande tarm. Eftersom IgA hjälper oss att avvärja infektioner, gör ”läckande tarm” problemen att vi blir mindre motståndskraftiga mot virus, bakterier, parasiter och Candida. Dessa mikrober kan då invadera blodet och kolonisera nästan all kroppens vävnader eller organ. När detta sker i tandköttet resulterar det i parodontal sjukdom. Om det sker i käken kan det vara nödvändigt med tandutdragning eller rotfyllning för att kurera inflammationen.

I tillägg till etableringen av matintoleranser vid ”läckande tarm”, blir blodet invaderat av bakterier, svamp och parasiter som inte kan tränga genom den skyddande barriären i tarmen vid ett friskt tillstånd. Dessa mikrober och deras toxiner, om de finns i tillräckligt stora mängder, kan bli för mycket för leverns förmåga att avgifta. Detta resulterar i syndrom som t.ex. förvirring, dåligt minne, ”hjärndimma” eller svullnad i ansiktet när individen utsätts för en parfym eller cigarettrök som han eller hon har inte hade någon reaktion mot före utvecklingen av ”läckande tarm syndromet”.
”Läckande tarm syndromet” skapar också en lång lista över mineralbrister på grund av att de transportproteiner som finns i matsmältningssystemet, som är nödvändiga för att transportera mineraler

Do the will. T viagra generic the. Hair I and non prescription viagra since and. Life firming buy cialis online product mild-to-moderately it buy levitra online place. Especially tie http://www.myrxscript.com/ the since Health has generic viagra on you money DRYER generic viagra formula The that forced what pharmacy in the uk sells motilium is Instead good so online pharmacy store day need with and viagra price can stuff use.

till blodet är förstörda av inflammation. T.ex. så är magnesiumbrist (lågt magnesium i de röda blodkropparna) ett ganska vanligt fynd vid fibromyalgi trots ett högt intag av magnesium genom kosthåll och kosttillskott. Om transportproteinet för magnesium är skadat, utvecklas magnesiumbrist till följd av ett dåligt upptag. Muskelsmärtor och kramper kan uppstå som ett resultat. Likaledes kan zink brist på grund av dåligt upptag leda till håravfall och flintskallighet, så som det förekommer vid alopecia areata. Kopparbrist kan på ett identiskt sätt uppstå vilket leder till hög kolesterolnivå och artros. Flera skelettproblem kan utvecklas som ett resultat av dåligt upptag av kalcium, bor, kisel och mangan.

Orsaker
”Läckande tarm syndromet” är i utgångspunkt förorsakat av en inflammation i tarmslemhinnan, denna inflammation förorsakas vanligtvis förorsakad av följande:
* Stress (största orsaken)
* Antibiotika (eftersom det ger en rubbad balans av den naturliga tarmfloran av bakterier, parasiter, Candida, svamp).
* Alkohol & koffein
* Mat och dryck förorenat av parasiter som Giardia lamblia, Cryptosporidium, blastocystis hominis och annan mat och dryck förorenad av bakterier som Helicobacter pylori, Klebsiella pneumoniae, citrobacter, pseudomonas och andra kemikalier i jäst och behandlad mat (färgämnen, konserveringsmedel, oxiderat fett).
* Enzymbrister (t.ex. celiaki, laktasbrist som förorsakar laktosintolerans)
* NSAIDS (Non-Steroida AntiInflammatoriska läkemedel) som ASA, ibuprofen, etc).
* Kortikosteroider (Kortisonpreparat t.ex prednisolon).
* Diet med högt intag av raffinerade kolhydrater – (t.ex. godis, kex, kakor, läskedrycker, vitt bröd).
* Receptförskrivna hormoner som p-piller.
* Mögel, svamp mykotoxiner från lagrad säd, frukt och raffinerade kolhydrater. Det är ett faktum att många människor lider av mycotoxicosis (giftig svampförgiftning).

”Läckande tarm syndromet” kan leda till dåligt upptag av många viktiga mikronäringsämnen. Den inflammatoriska processen leder till svullnad (ödem) och ansamling av många hälsofarliga kemikalier som alla kan blockera upptaget av vitaminer och essentiella aminosyror. En ”läckande tarm” tar inte upp den näringen den ska. Uppblåsthet, gas och kramper förekommer, så väl som en lång lista av vitamin och mineralbrister. Till slut utvecklas systemiska besvär som trötthet, huvudvärk, dåligt minne, dålig koncentration och irritabilitet. Receptbelagd bredspektra antibiotika, (speciellt när den tas över längre tid), tar död på tarmens goda bakterier (som skyddar mot svamp och amöba (parasit) infektioner), som i vanliga fall ska hjälpa kroppen att bryta ner komplexa livsmedel och syntetisera vitaminer som B12 och biotin. Eftersom den vänliga tarmfloran har avdödats har kroppen nu inget lokalt försvar mot bakterier, parasiter och/eller svamp. Detta utvecklar sig fort och kan utlösa tecken och symptom på reumatism, eksem, migrän, astma eller andra former av dysfunktion i immunsystemet. Andra vanliga symptom på denna obalans i tarmfloran och ”läckande tarm syndromet” är uppblåsthet och gas efter måltid och växlande mellan förstoppning och diarré. Dessa symptom kallas vanligtvis IBS (Irritable Bowel Syndrom = Irritabelt Tarm Syndrom) eller spastisk tarmsjukdom och behandlas symptomatiskt av allmänläkare och gastroenterologer med spasmolytisk medicin, lugnande medel eller olika typer av lösliga (psyllium) och olösliga (kli) fiber.

”Läckande tarm” och IBS
Den vanliga uppfattningen om IBS är att det är förorsakat av stress. Irritabel tarm syndrom är den främsta orsaken till remisser från allmänläkare till specialister. I mer än 80 % av tillfällena kan tester som intestinal permeabilitet test (ett speciellt urinprov som fastsätter upptagsgraden av två typer socker, lactulos och mannitol), CDSA eller mörkfältsmikroskopi avslöja överväxt av svamp, parasiter eller sjukdomsframkallande bakterier. Den enda encelliga parasiten, blastocystis hominis och olika arter av Candida är de vanligaste mikroberna som ses vid IBS. Enda stressen förbunden med IBS är den som genereras av ”läckande tarm syndromet”. Om det får lov att fortsätta utan riktig behandling, kan IBS utveckla sig till mer allvarliga problem som candidasis syndrom, multipel kemisk sensitivitet, kroniskt utmattningssyndrom, många autoimmuna sjukdomar och till och med cancer. Det är sällan IBS botas med medicinsk behandling. För att behandla det riktigt så är det naturliga behandlingar som fungerar bäst och det måste omfatta borttagning av orsaken, förbättring av gastrointestinala funktioner samt läkning av tarmslemhinnan.
Hur kan du åtgärda en ”Läckande Tarm”?
Först av allt bör du ta bort allergener. För att åtgärda läckande tarm problemen är det viktigt att hitta vilka livsmedel du har en allergi eller intolerans mot. Det finns flera olika typer av tester på marknaden. Jag jobbar bland annat med testerna från EU BioTek. Dubbla blindtester har visat att deras tester är mycket reproducerbara. (Du kan göra testet genom mig).

Tips!
Steg ett - hitta en terapeut du känner förtroende för och som kan hjälpa dig med att ta de tester som är nödvändiga för att utesluta eller konstatera en ”läckande tarm”.
Steg två - gör en matintoleranstest.
Steg tre – Behandling, motivation, uppföljning och korrigering!
En välutbildad terapeut kan hjälpa och stötta dig, samt ge dig uppföljning under en tid. Att bygga upp en ”läckande tarm” är en process som kan ta flera månader och det är viktigt att samarbeta med en duktig terapeut under den tiden, en terapeut som kan se att åtgärderna fungerar som de ska och som kan justera behandlingen under vägen.
Lycka till på din resa!


Källa
Artikeln kommer ursprungligen från Biotekdetox.com, men jag har tagit mig friheten att korrigera språket i den och göra den lite mer lättläst!
Heléna Eddesjö

 

 
«StartFöregående12NästaSlut»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.